ISOKYO

ISOKYO’da şıklığının hakim olduğu zemin, zarif bir dokunuş katan tüller, tropikal bitkiler ve aynalı sütunlar İstanbul’dan Tokyo’ya kadar Asya boyunca uzanan bir lezzet yolculuğu için ortamı hazırlıyor.

Bu modern ve cezbedici atmosferde, çeyrek asrını Asya’nın gizemini keşfetmeye adamış Executive Şefimiz tasarladığı Pan-Asya yemeklerinden oluşan menüye bir göz gezdirin. Japonya’nın yoğun ve benzersiz umami çeşnileri, Tayland’ın tatlı ve baharatlı aromalar arasında yakaladığı zarif denge, Kore’nin fermente ve salamura lezzetleri, Çin’in asırlık tarifleriyle hazırlanan muhteşem tatlar… Hepsi ve çok daha fazlası ISOKYO’da sıra dışı bir tarzda sergileniyor ve Türk mutfağının zarif dokunuşları ile size sürprizlerle dolu bir deneyim vadediyor.

Menü

Rezervasyon için: +90 212 924 02 44

ISOKYO, şık bir ortam ve canlı bir atmosferde yemek keyfini zenginleştiren, paylaşıma uygun, zarif, eğlenceli ve etkileşimli menüsüyle eşsiz bir sosyal mekan vaat ediyor. Hem yemekler hem de kokteyller, çağdaş, gelenekselden farklı ve yaratıcı yorumlarla sunuluyor ve yemek deneyimini unutulmaz hale getiriyor.

Online ezervasyon

Online rezervasyon ile kolaylıkla talebinizi iletebilirsiniz. Altı kişiden fazla olan rezervasyonlarınız için bizimle 0212 924 02 44 veya reservations@isokyo.com’dan iletişime geçebilirsiniz.

Online Rezervasyon

Sefin Masası

ISOKYO içinde ancak kendine özel ayrılmış odanın içerisinde özel ve açık bir mutfağı olan, Executive Chef Clinton Cooper ve ekibinin 6 ve 12 kişilik gruplara özel menü ve sunumlarıyla misafirlerini ağırladığı "Chef’s Table" olarak da bilinen şık bir bölüm.

Sampanya Odası

İsokyo restoranını Long Bar ile birleştiren Şampanya Odası, 8 kişiye kadar olan gruplar için keyifli bir atmosfer sunuyor.

ISOKYO'da Müzik DJ

Türkiye’nin seçkin DJ'leriyle iş birliği yapılarak, akşam saatlerinden geceye uzanan müzik yolculuğu ISOKYO deneyiminin bir parçası haline geliyor. Akşam yemeği ve sonrasında devam eden ve gece için özel olarak oluşturulan müzik konsepti; Chill-out, Lounge, Deep House ve Etnik House tarzı müziklerden oluşuyor. ISOKYO’nun lezzet yolunun geçtiği coğrafyalardan esinlenerek etnik melodilere de yer veren müzik tarzı, Asya melodileri ve özel enstrümanların tınılarını içeren Chill-out ve ağırlıklı olarak World Lounge parçalarından oluşuyor. Türkçe kült müziklerle zenginleştirilen bazı parçalar misafirlerini İstanbul’dan Tokyo’ya bir yolculuğa çıkartıyor.

Ödüller201820192020

Galeri

Adres

Koru Sokak, Zorlu Center, Raffles Istanbul, 1.kat – Beşiktaş, Istanbul

X

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, Zorlu Yapı Yatırım A.Ş. Zorlu Center Otelcilik Şubesi Raffles Hotel (“Şube”) tarafından işletilmekte olanhttp://www.raffles-tr.com/ internet sitesinin (“Site”) işletilmesi sırasında Site kullanıcıları/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından Şube ile paylaşılan veya Şube’nin, Veri Sahibi’nin Site’yi kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.    

Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder. 

Hangi Veriler İşlenmektedir?

İşbu başlık altında, Şube tarafından işlenen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır. 

· [Kimlik Bilgisi · İletişim Bilgisi · Kullanıcı Bilgisi · Kullanıcı İşlem Bilgisi · İşlem Güvenliği Bilgisi · Finansal Bilgi · Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi · Olay Yönetimi Bilgisi]

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri, işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Veriler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Şube, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, Raffles Otel İstanbul nezdinde rezervasyon işlemlerinin yapılması da dahil olmak üzere Şube tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden Veri Sahipleri’nin faydalandırılması, Veri Sahipleri’ne kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetlerin sunulması, Şube’nin sunduğu hizmetlerin iyileştirilmesi ve yeni hizmetlerin tanıtılması ve bu doğrultuda tarafınıza gerekli bilgilendirmelerin yapılması, Veri Sahipleri’nin Site’deki kullanıcı deneyiminin kalitesinin arttırılması dahil olmak üzere Şube tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şube tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şubetarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şube’nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şube’nin ve Şube’yle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenebilecektir.

Şube, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5, 6 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri, Veri Sahibi’nin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:

· Kanunlarda açıkça öngörülmesi, · Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, · Veri Sahibi ile Şube arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, · Şube’nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, · Veri Sahibi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, · Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, · Veri Sahibi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şube’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Verilere Kimler Erişebilmektedir?

Şube, Veri Sahibi’ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için Şube’nin hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. Şube ayrıca, işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlar dahilinde verileri Şube, kendi iş ortakları, Zorlu Holding A.Ş ve bağlı kurum ve kuruluşları, Şube’nin dahil olduğu uluslararası oteller zincirinde yer alan tüm oteller ve bağlı kurum ve kuruluşları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlara aktarabilecektir.

Şube, Veri Sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), Veri Sahibi’nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Site hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Veri Sahibi, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların Veri Sahibi’nin kişisel verilerini dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğini kabul eder.

Verilere Erişim Hakkı ve Düzeltme Talepleri Hakkında

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

· Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, · Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, · Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, · Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, · Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, · Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, · İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, · Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından http://www.raffles.com/istanbul/privacy-notice-data-processing/ adresinde yer alan Zorlu Yapı Yatırım A.Ş. Zorlu Center Otelcilik Şubesi Raffles Otel Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şube’nin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu ve bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Veri Sahibi’nin güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Şube’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Şube tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde, Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder. 

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Şube, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır.

Buna ek olarak, Şube, kişiler verileri Veri Sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca saklayabilecektir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütler

Şube, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası’nda ifade edilen şartlarda,

· Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, · Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve · Kişisel verilerin muhafazasını

sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı ve gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

Şube, Veri Sahibi hakkında elde ettiği kişisel verileri, işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

Site üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde; Şube, uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler

Şube, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Gizlilik Politikası, Veri Sahibi’ne herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.